Офіційні правила участі в Конкурсі

під умовною назвою

«Народна ревізія»

(надалі – Правила/Офіційні правила)

Дані Офіційні правила визначають офіційні умови проведення Конкурсу під умовною назвою «Народна ревізія» (надалі – Конкурс), яка проводиться з метою формування або підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо продукції, яка випускається під ТМ «Domestos» (Доместос) (надалі – Продукція).

1. Загальні положення

1.1. Організатором Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнілівер Україна», що знаходиться за адресою: 04119, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літера А; код ЄДРПОУ: 25641220 (надалі — Організатор).

1.2. Виконавцем Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1; код ЄДРПОУ: 36123396 (надалі – Виконавець).

1.3. Модератором Сайту //revizor.novy.tv/ua/ та мобільного додатку «Ревізор» є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ КАНАЛ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 25; код ЄДРПОУ: 23530545 (надалі – Модератор).

1.4. Даний Конкурс проводиться з метою формування або підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо продукції, яка випускається під ТМ «Domestos» (Доместос). Конкурс носить соціально-розважальний характер.

1.5. Загальний період проведення Конкурсу: з 06 листопада 2017 року по 28 січня 2018 року (надалі — Строк проведення Конкурсу) і складається з трьох етапів:

1.5.1. перший етап триває з 06 листопада 2017 року до 03 грудня 2017 року включно та має декілька тижнів, а саме:

1.5.1.1. тиждень 1: з 06 листопада 2017 року до 12 листопада 2017 року включно;

1.5.1.2. тиждень 2: з 13 листопада 2017 року до 19 листопада 2017 року включно;

1.5.1.3. тиждень 3: з 20 листопада 2017 року до 26 листопада 2017 року включно;

1.5.1.4. тиждень 4: з 27 листопада 2017 року до 03 грудня 2017 року включно.

1.5.2. другий етап триває з 04 грудня 2017 року до 31 грудня 2017 року включно та має декілька тижнів, а саме:

1.5.2.1. тиждень 1: з 04 грудня 2017 року до 10 грудня 2017 року включно;

1.5.2.2. тиждень 2: з 11 грудня 2017 року до 17 грудня 2017 року включно;

1.5.2.3. тиждень 3: з 18 грудня 2017 року до 24 грудня 2017 року включно;

1.5.2.4. тиждень 4: з 25 грудня 2017 року до 31 грудня 2017 року включно.

1.5.3. третій етап триває з 01 січня 2018 року до 28 січня 2018 року включно, та має декілька тижнів, а саме:

1.5.3.1. тиждень 1: з 01 січня 2018 року до 07 січня 2018 року включно;

1.5.3.2. тиждень 2: з 08 січня 2018 року до 14 січня 2018 року включно;

1.5.3.3. тиждень 3: з 15 січня 2018 року до 21 січня 2018 року включно;

1.5.3.4. тиждень 4: з 22 січня 2018 року до 28 січня 2018 року включно.

1.6. Конкурс проводиться на всій території України, за винятком: АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей (зона АТО) (надалі – Територія проведення Конкурсу).

1.7. Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Подарунковий фонд Конкурсу не формується з внесків Учасників Конкурсу.

2. Вимоги до Учасників Конкурсу

2.1. До участі в Конкурсі запрошуються всі повнолітні громадяни України, що мають повну дієздатність (надалі – Учасники).

2.2. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 даних Офіційних правил та належним чином виконала усі умови даних Офіційних правил.

2.3. Учасниками Конкурсу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:

2.3.1. працівники Організатора/Виконавця/Модератора Конкурсу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.3.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.3.3. іноземці й особи без громадянства.

2.4. Участь в Конкурсі обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому законодавством України.

2.5. Організатор Конкурсу не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Конкурсу.

2.6. Кожен Учасник Конкурсу може брати участь в кожному етапі Конкурсу.

2.7. Учасники під час участі в Конкурсі зобов’язуються:

2.7.1. дотримуватися вимог Офіційних Правил та норм чинного законодавства України;

2.7.2. дотримуватися правил користування Сайтом;

2.7.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

2.7.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Конкурсі.

2.8. затором та/або Модератором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними Офіційними правилами. Приймаючи умови даних Офіційних правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Конкурсу особами.

2.9. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища (окрім використання в рекламі), зображення Учасника (окрім використання в рекламі), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (окрім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем/Модератором або Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.10. Учасник, що не виконує/неналежно виконує умови даних Офіційних правил, втрачає право на подальшу участь в Конкурсі.

3. Порядок і спосіб інформування Учасників Конкурсу про Правила та результати Конкурсу

3.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення тексту Офіційних Правил і результатів Конкурсу у глобальній мережі Інтернет на Сайті за адресою: //revizor.novy.tv/ua/.

3.2. Правила та умови Конкурсу може бути змінено та/або доповнено Організатором протягом усього строку проведення Конкурсу. Організатор має право змінити строк проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення Правил Конкурсу можливі у випадку їхнього оприлюднення в порядку, що визначений для інформування щодо умов Конкурсу (п. 3.1. Правил). Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

4. Умови участі в Конкурсі

4.1. Особі, що відповідає вимогам п. 2. Правил Конкурсу, для участі в Конкурсі необхідно:

4.1.1. завантажити мобільний додаток «Ревізор» на свій телефон, який можна завантажити із Play Market та App Store;

4.1.2. натиснути кнопку «Профіль» і здійснити авторизацію (реєстрацію) за допомогою облікового запису (акаунту) у доступній для авторизації соціальній мережі «Facebook»;

4.1.3. перейти на сторінку «Народні ревізії»;

4.1.4. ознайомитися та погодитися з Правилами Конкурсу та наданням персональних даних, в тому числі вказаних на сторінці в соціальній мережі , через яку відбувається авторизація, з правом розміщення імені із сторінки соціальної мережі, через яку відбувається авторизація, на Сайті за адресою: //revizor.novy.tv/ua/, шляхом проставлення відповідної відмітки;

4.1.5. здійснити власну ревізію будь-якого закладу (кафе, ресторан, готель): натиснувши «Додати свою ревізію», обрати категорію (або кафе, ресторан, або готель), в якій або ввести назву/адресу закладу, або обрати заклад із запропонованого списку (натиснути кнопку «редагувати)», і залишити свої оцінки по наступним питанням: якість обслуговування, чистота (обов’язково до оцінювання), ціна чашки кави, wi-fi, парковка, чистота санвузла, власна оцінка та інше. Ревізії можуть проводитися не частіше ніж раз на 24 години;

4.1.6. отримати підтвердження від модератору мобільного додатку «Ревізор» про проходження ревізією модерації;

4.1.7. поділитися (пошерити) своєю ревізією, що пройшла модерацію, на своїй сторінці в соціальній мережі, через яку було здійснено авторизацію у Конкурсі, шляхом натиснення відповідної кнопки у мобільному додатку. Для прийняття участі в розіграші Подарунків тижня поділитися (пошерити) своєю ревізією необхідно в тому ж тижні (п. 1.5.1. Правил), в якому була додана ревізія. Для прийняття участі в розіграші Подарунків етапу поділитися (пошерити) своєю ревізією необхідно в тому ж етапі (п. 1.5.1. Правил), в якому була додана ревізія. Ревізією можна ділитися необмежену кількість раз. Кожна новостворена ревізія, якою Учасник вчасно поділився на сторінці соціальної мережі, через яку було здійснено авторизацію у Конкурсі, дорівнює одному шансу (надалі – шанс) на визначення такого Учасника переможцем у відповідності до п. 6. цих Правил. В разі, якщо Учасник поділився однією ревізією більше ніж один раз, то до участі в розіграші заноситься лише один шанс. Всі повідомлення на сторінці Учасника Конкурса в соціальній мережі, через яку здійснено авторизацію у Конкурсі, повинні бути публічними, тобто відкритими для всіх користувачів такої соціальної мережі.

Зверніть увагу, що в розіграші Подарунків приймають участь лише ті ревізії, якими Учасник Конкурсу поділився у соціальній мережі

4.2. Один Учасник Конкурсу має право на авторизацію (реєстрацію) у Конкурсі тільки один раз і тільки через одну сторінку у соціальній мережі. У випадку здійснення Учасником множинної (багаторазової) авторизації у Конкурсі за допомогою декількох сторінок соціальної мережі, такий Учасник буде вважатися порушником даних Правил, у зв’язку з чим не матиме права на подальшу участь у Конкурсі та на отримання Подарунків Конкурсу. При цьому, множинна реєстрація одного Учасника Конкурсу визначається модераторами Сайту по сукупності декількох параметрів.

4.3. Організатор/Виконавець/Модератор не несе відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників у мобільному додатку та сторінках соціальної мережі. Вартість послуг доступу до мережі Інтернет оплачується Учасником Конкурсу самостійно, відповідно до тарифів його оператора/ провайдера, що надає таку послугу.

5. Подарунковий фонд Конкурсу

5.1. Подарунковий фонд Конкурсу (надалі – Подарунки) складається з наступних Подарунків:

5.1.1. Подарунок тижня: Набір продукції ТОВ «Юнілівер Україна» для підтримки чистоти в оселі вартістю до 400,00 грн. Комплектацію набору здійснює Організатор за власним вибором. Кількість продукції в одному наборі – 5 (п’ять) одиниць. Загальна кількість наборів – 36 шт., по 3 набори на один тиждень.

5.1.2. Подарунок етапу: Сертифікат на 1 000,00 грн. на відвідування одного із ресторанів, рекомендованих ТВ-передачею «Ревізор». Загальна кількість сертифікатів – 3 шт.

5.1.3. Головний подарунок: Робот пилосос вартістю до 10 000,00 грн., модель якого буде обрана Організатором самостійно. Загальна кількість головних подарунків – 1 шт.

5.2. Особливості використання Подарунку етапу:

5.2.1. Ресторан обирається Переможцем із запропонованих на вибір Організатором;

5.3. Дата використання сертифікату не може бути пізніше 31 грудня 2018 року;

5.4. У разі, якщо Переможець при використанні сертифікату перевищить 1 000,00 грн., різницю, яка виникне в такому випадку, Переможець оплачує самостійно. Але, якщо сума рахунку, що буде виставлена рестораном, буде менше ніж 1 000,00 грн., різниця Переможцю не повертається;

5.5. Переможець несе особисту відповідальність за всі свої дії під час відвідування ресторану;

5.6. Усі витрати, пов’язані з реалізацією Подарунку етапу (проїзд до місця знаходження ресторану і у зворотному напрямку, додаткові послуги і т.п.), Переможець сплачує самостійно.

5.7. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.8. Організатор/Виконавець/Модератор не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання Учасниками Подарунків після їх одержання, за неможливість одержувачів Подарунків використати отримані ними Подарунки з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

5.9. Зовнішній вигляд, специфікація та інші характеристики (упаковка/об’єм тощо) Подарунків визначаються на розсуд Замовника та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.

5.10. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Подарунків, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

5.11. Подарунковий фонд Конкурсу є обмеженим і становить вищевказану кількість Подарунків. Відповідальність Організатора/Виконавця Конкурсу не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених п. 5.1. цих Правил.

6. Визначення Переможців Конкурсу

6.1. Переможці Конкурсу — це Учасники Конкурсу, які здобули право на отримання Подарунків.

6.2. Учасники Конкурсу (у разі виконання всіх умов даних Правил), мають можливість на визначення їх Переможцями.

6.3. Щотижня по четвергах після закінчення кожного тижня Конкурсу серед Учасників, що здійснили хоч одну ревізію протягом такого тижня Конкурсу та поділилися (пошерили) цією ревізією, що пройшла модерацію, на своїй сторінці в соціальній мережі, через яку було здійснено авторизацію у Конкурсі, на цьому ж тижні, буде визначено Переможця, що має можливість отримати Подарунок тижня у кількості 1 шт.

6.3.1. Переможця буде визначено за допомогою програми вибору випадкових чисел random.org. Зазначеною програмою буде сформовано перелік з шансів (п. 4.1.7) всіх Учасників певного тижня Конкурсу, які мають право на отримання Подарунків. Перший Учасник в переліку, що буде сформований програмою random.org, вважається Переможцем та здобуває право на отримання Подарунку тижня.
6.3.2. Шанси Учасників Конкурсу, які за результатами розіграшу по відповідному тижню Конкурсу, не потрапили до переліку Переможців тижня, не приймають Участь у подальших розіграшах Подарунків тижня. Шанси Учасників Конкурсу приймають участь лише у розіграші по тому тижню Конкурсу, протягом якого такі шанси були отримані Учасником.

6.3.3. Один Учасник Конкурсу має можливість отримати лише один Подарунок тижня протягом всього періоду проведення Конкурсу.

6.4. 07 грудня 2017 р., 04 січня 2018 р., 01 лютого 2018 року після закінчення кожного етапу Конкурсу серед Учасників, що здійснили хоч одну ревізію протягом певного етапу Конкурсу та поділилися (пошерили) цією ревізією, що пройшла модерацію, на своїй сторінці в соціальній мережі, через яку було здійснено авторизацію у Конкурсі, в цьому ж етапі, буде визначено Переможця, що має можливість отримати Подарунок етапу у кількості 1 шт.

6.4.1. Переможця буде визначено за допомогою програми вибору випадкових чисел random.org. Зазначеною програмою буде сформовано перелік з шансів (п. 4.1.7) всіх Учасників певного етапу Конкурсу, які мають право на отримання Подарунків. Перший Учасник в переліку, що буде сформований програмою random.org, вважається Переможцем та здобуває право на отримання Подарунку етапу.

6.4.2. Шанси Учасників Конкурсу, які за результатами розіграшу по відповідному етапу Конкурсу, не потрапили до переліку Переможців етапу, не приймають Участь у подальших розіграшах Подарунків етапу. Шанси Учасників Конкурсу приймають участь лише у розіграші по тому етапу Конкурсу, протягом якого такі шанси були отримані Учасником.

6.4.3. Один Учасник Конкурсу має можливість отримати лише один Подарунок етапу протягом всього періоду проведення Конкурсу.

6.5. 01 лютого 2018 року після закінчення Конкурсу серед всіх Учасників, що здійснили хоч одну ревізію протягом будь-якого етапу Конкурсу та поділилися (пошерили) цією ревізією, що пройшла модерацію, на своїй сторінці в соціальній мережі, через яку було здійснено авторизацію у Конкурсі, в цьому ж етапі, буде визначено Переможця, що має можливість отримати Головний Подарунок у кількості 1 шт.

6.5.1. Переможця буде визначено за допомогою програми вибору випадкових чисел random.org. Зазначеною програмою буде сформовано перелік з шансів (п. 4.1.7) всіх Учасників Конкурсу, які мають право на отримання Подарунків. Перший Учасник в переліку, що буде сформований програмою random.org, вважається Переможцем та здобуває право на отримання Головного подарунку.

6.6. Разом із основними Переможцями (п.п. 6.3.1., 6.4.1., 6.5.1.) по кожному розіграшу буде обрано 3 додаткових Переможці (наступні 3 позиції в переліку, що сформований програмою random.org, після визначених Переможців), які мають можливість отримати Подарунки в разі невиконання основними Переможцями умов даних Правил.

6.7. Протягом 5-ти календарних днів після проведення кожного розіграшу, Виконавцем буде проведено перевірку Переможця на дотримання умов даних Правил, та не пізніше 7-ми календарних днів після проведення відповідного розіграшу буде оголошено фінальні результати визначення Переможців, що будуть розміщені на Сайті за адресою: revizor.novy.tv/ua/.

6.8. Результати визначення Переможців Конкурсу визнаються остаточними та оскарженню не підлягають.

6.9. У випадку виявлення фактів порушення Учасником Конкурсу положень цих Правил, такий Учасник Конкурсу автоматично і без права оскарження вибуває з переліку Переможців Конкурсу, а новим Переможцем замість Учасника Конкурсу, що вибув, визначається наступний Учасник Конкурсу з переліку додаткових Переможців (п.6.6. Правил).

7. Порядок вручення Подарунків Конкурсу

7.1. Організатор протягом 5 (п’яти) робочих днів після оголошення фінальних результатів визначення Переможців Конкурсу, що набули право на отримання Подарунків, зв’яжеться з такими Переможцями через сторінку у соціальній мережі, через яку було здійснено авторизацію у Конкурсі, та надасть інструкції з приводу отримання Подарунку Конкурсу. В аккаунті Учасника Конкурсу у соціальній мережі мають бути відповідні налаштування, що дозволяють Організатору писати Учаснику Конкурсу приватні повідомлення.

7.2. Після отримання повідомлення про перемогу у Конкурсі, Переможець, що має право на отримання Подарунку, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення підтвердити своє бажання отримати Подарунок і передати особисто або відправити через e-mail (електронну пошту), визначений представником Організатора, наступну інформацію:

– повні (без скорочень) ім’я, прізвище, по-батькові Переможця, що отримує Подарунок, як це вказано в паспорті громадянина України;

– повну (без скорочень) поштову адресу доставки Подарунку: поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, квартира та інші відомості, необхідні для належної доставки Подарунку через ПАТ «Укрпошту», або населений пункт та номер відділення ТОВ «Нова пошта», для доставки подарунку через ТОВ «Нова пошта»;

– скановану копію Облікової картки фізичної особи-платника податків (ідентифікаційний номер);

– контактний телефон Переможця із зазначеним кодом населеного пункту або оператора мобільного зв’язку.

Копії документів, що надсилаються, повинні бути чіткими, щоб можна було розібрати усю інформацію, що надсилається. В разі якщо текст документів не чіткий, Переможець повинен повторно надіслати вказані Виконавцем файли.

7.3. Подарунки вручаються в строк до 31 травня 2018 року.

7.4. Подарунки тижня та Головний подарунок надсилаються Виконавцем на адресу Переможця Конкурсу, що вказана ним у порядку, передбаченому п. 7.2. даних Правил засобами поштової доставки (ПАТ «Укрпошта» або ТОВ «Нова пошта»). Подарунок вважається врученим Переможцю з моменту його передачі перевізникові. Доставка подарунків здійснюється за рахунок Виконавця.

7.4.1. До уваги мешканців АР Крим та Донецької і Луганської областей! У зв’язку із виниклими труднощами по доставці поштових відправлень на територію АР Крим та Донецької і Луганської областей (зона АТО), Переможці зобов’язані вказати поштову адресу доставки Подарунків на материковій частині України та в областях, відмінних від Донецької та Луганської. В разі не виконання даних вимог, Організатор/Виконавець/Модератор можуть відмовити Переможцю в доставці йому Подарунку.

7.5. Під час отримання Подарунків Переможці зобов’язані підписати документи про отримання Подарунку.

7.6. Переможці етапів під час реалізації (використанні) Сертифікатів зобов’язані перед отримання послуги від ресторану передати свій сертифікат адміністрації ресторану.

7.7. Організатор має право відмовити Переможцям Конкурсу в отриманні Подарунків, якщо протягом 5 (п’ять) робочих днів після оголошення результатів визначення Переможців Конкурсу, Організатор не може зв’язатися з такими Переможцями та/або при перевірці контактних даних Переможців виявляться недостовірні (невірні) дані, що унеможливлюють зв’язок з такими Переможцями. При цьому, будь-яка компенсація Переможцям за не отримані Подарунки не буде проведена.

7.8. При настанні обставин, вказаних в п.п. 7.4.1., 7.5. та 7.7. цих Правил, Організатор/Виконавець передає Подарунки додатковим Переможцям у порядку черговості (п. 6.6. Правил), які визнаються Переможцями Конкурсу і які повинні виконати всі відповідні дії щодо отримання відповідних Подарунків, вказаних в даних Правилах.

7.9. Податковим агентом зі сплати податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із врученням Подарунків, відповідно до вимог діючого законодавства України є Виконавець.

8. Інші умови

8.1. Беручи участь в Конкурсі, тим самим Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Конкурсу цих Правил або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Конкурсу від участі в Конкурсі та отримання Подарунку Конкурсу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця/Модератора будь-якої компенсації.

8.2. Кожен Учасник Конкурсу погоджується з тим, що відповідальність Організатора/Виконавця за цими Правилами Конкурсу обмежується сумою вартості Подарунку, передбаченого Правилами Конкурсу.

8.3. Організатор/Виконавець/Модератор не несе відповідальності за неможливість контакту з Одержувачами Подарунків. Одержувачі Подарунків несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

8.4. Організатор/Виконавець/Модератор не несе відповідальності за роботу та будь-які помилки операторів телефонного та Інтернет зв’язку, а також кур’єрських служб/пошти, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили (форс-мажор).

8.5. Учасник Конкурсу, що порушив будь-які правила Конкурсу, в будь-якому випадку втрачає право на отримання Подарунку. Рішення про відмову в наданні Подарунку приймає Організатор/Виконавець Конкурсу, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор/Виконавець Конкурсу не повинні давати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.

8.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Конкурсу, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами Конкурсу, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем, яке не підлягає оскарженню.

8.7. Якщо будь-яке положення цих Правил Конкурсу буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила Конкурсу залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил Конкурсу, рішення щодо Правил Конкурсу приймається Організатором/Виконавцем.

8.8. Ці Правила Конкурсу набувають чинності з дати їх оприлюднення на сторінці Конкурсу.

8.9. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Конкурсі кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Конкурсу, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.